Аналитические данные по учету отклонения в стоимости материалов к журналу-ордеру №6

              АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
   по учету отклонения в стоимости материалов к журналу-ордеру No. 6
  
            за __________________ 199__ г.
  
  +--------------------------------------------------------------------+
  ¦Строка¦Документ¦Оста- ¦Отклонения¦ Итого ¦Списаны отклонения ¦Оста- ¦
  ¦ No. ¦ No.  ¦ток на¦за отчет- ¦ откло-¦ с кредита счета ¦ток на¦
  ¦   ¦    ¦начало¦ный месяц ¦ нений ¦ No. 16 в дебет  ¦конец ¦
  ¦   ¦    ¦месяца¦(c кредита¦ (гр.1+¦   счетов    ¦месяца¦
  ¦   ¦    ¦   ¦ счета  ¦ +гр.2)+-------------------¦   ¦
  ¦   ¦    ¦   ¦ No. 15) ¦    ¦20¦23¦26¦25¦29¦Ито-¦   ¦
  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦   ¦
  +------+--------+------+----------+-------+--+--+--+--+--+----+------¦
  ¦ А  ¦  Б  ¦  1 ¦  2   ¦  3  ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
  +------+--------+------+----------+-------+--+--+--+--+--+----+------¦
  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦   ¦
  +------+--------+------+----------+-------+--+--+--+--+--+----+------¦
  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦   ¦
  +---------------+------+----------+-------+--+--+--+--+--+----+------¦
  ¦    Итого  ¦   ¦     ¦    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦   ¦
  +--------------------------------------------------------------------+